Banner klíčových slov

Bezplatná poradenská pomoc s dluhy pro zaměstnance

nabízíme BEZPLATNOU poradenskou pomoc vašim zaměstnancům v oblasti financí a dluhů.

Proč se obracíme na zaměstnavatele a co bychom od vás potřebovali?

Potřebujeme předat informaci o možnosti využít ZDARMA náš projekt - naše poradenské služeb zaměstnancům Vaší společnosti.

A to nejen těm, o kterých už víte, že s dluhy či nesolventností aktuálně bojují, ale i těm ostatním, protože dnes se do dluhové pasti může dostat kdokoliv. Tvář či postavení může klamat.

Jak můžeme navázat spolupráci?

Začínáme osobním setkáním, kde si vysvětlíme, jaké jsou možnosti naší spolupráce. Jinak probíhá komunikace se zaměstnanci v rámci malé firmy, jinak v rámci větší.

Zašleme vám do emailu plakát projektu v pdf, který komunikuje nabídku a potřebné kontakty. Na vás bude rozhodnout, jakou formou o něm dáte svým zaměstnancům vědět.

Z praxe máme ověřené, že v interní komunikaci funguje:
 • Osobní a intenzivní oslovení konkrétních osob, u kterých víte, že již problémy mají (informace máte např. z exekucí, které vám jsou jako zaměstnavateli zasílány, či z komunikace se zaměstnanci) - tato varianta se jeví jako nejúspěšnější.
 • Rozeslání oslovujícího emailu firemní emailovou poštou, s plakátem projektu v příloze, s osobním doporučením od vedení či od personálního oddělení (ideálně od osoby, kterou zaměstnanec osobně zná)
 • Předání informace o projektu na schůzi vedení, kdy poté každý vedoucí pracovník předá nabídku všem svým podřízeným (opět funguje to osobní doporučení)
 • Uvedení nabídky bezplatné pomoci a kontaktu v podnikovém hlášení či ve firemním oběžníku
 • Vyvěšení plakátku na nástěnce či veřejném prostoru ve firmě
 • Opakování nabídky projektu – email, rozhlas, schůze
 • Jakékoliv další varianty, které jsou možné ve vaší společnosti a měli byste pocit, že by mohly na vaše zaměstnance zafungovat

Jakmile s námi zaměstnanec kontakt naváže, bude to na nás.

A co z toho má zaměstnavatel?

 • Odpadne výrazná administrativní zátěž v případě exekucí zaměstnance
 • Vylepšení atmosféry na oddělení, na pracovišti, v kolektivu zaměstnanců (psychická zátěž v případě dluhů, výrazně ovlivňuje psychickou stabilitu i pracovní výkonnost zaměstnance)
 • Dobrý pocit, že jste našim prostřednictvím pomohli člověku, který by to třeba sám nezvládl

Proč se zaměřujeme na zaměstnané osoby?

 • Víme, že pokud člověk pracuje, má šanci svou finanční situaci vyřešit či minimálně stabilizovat.
 • Zaměstnanec musí mít motivaci pro udržení práce. Když vidí, kolik jí z výplaty reálně zbývá nevidí světlo na konci tunelu. My pomáháme aby světlo znovu viděl.

Jak to, že je naše poradenství bezplatné?

Naše nezisková organizace získala projekt financovaný z fondů EU, tudíž naše poradenství může být bezplatné, ale pouze pro osoby, které se stanou klienty našeho projektu.

Jaké jsou podmínky pro vstup osob do projektu?

 • Osoba musí mít ideálně trvalý pobyt na území Hlavního města Praha. Pokud nemá, pak musí doložit nějaký doklad o tom, že na území Prahy běžně bydlí (nájemní smlouva). Poslední variantou je předložení čestného prohlášení o bydlišti v Praze.
 • Osoba musí být schopna doložit, že je ve zpoždění minimálně s jednou splátkou čehokoliv (výzva o nezaplacení, apod.)

Kontakty:

Předseda spolku Smysl života, z.s.
Gabriela Hořínková
email: info@smysl-zivota.eu
mobil: 739 571 400 (stačí prozvonit, ozveme se Vám zpět)

Vedoucí projektu
Lucie Vlčková
email: dluhypraha@smysl-zivota.eu
mobil: 604 828 273 (stačí prozvonit, ozveme se Vám zpět)