Banner klíčových slov

Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“)

Označní evidence
Evidence 07
Název evidence
Klienti projektu Mobilní dluhový poradce

1. Úvodní ustanovení

Tyto informace jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto informací je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

2. Pro potřeby těchto informací se rozumí:

Název
Smysl života, z.s.
22685006
Ulice + čp
Kříšťanova 1789/17
Město, PSČ
130 00 Praha 3

Pověřenec ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení
Mgr. David Záhora

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, telefon, email.

3. Účel zpracování

Uvedené údaje v bodu 2) je nutné zpracovat za účelem:

Kontakt klienta

s tímto právním titulem:

Smlouva

uzavření dohody o vstupu do projektu

4. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu

po dobu realizace projektu a následně povinnost archivace 10 let od ukončení projektu

5. Tyto údaje byly Správcem získány od:

subjekt údajů

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (kategorie příjemců osobních údajů):

  1. Příjemci státní a veřejné správy na základě právní povinnosti
  2. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací za předmětem dosažení uvedeného účelu zpracování uvedeného v bodě 2)
  3. případné předání osobní údajů příjemci do třetí země se jedná o:

ne

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
  2. Požadovat od správce přístup k jeho Osobním údajům
  3. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
  4. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
  5. Na omezení zpracování Osobních údajů
  6. v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

8. Při zpracování osobních údajů viz. Bod 1) nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování

9. v případě, že by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může svá výše uvedená práva uplatnit:

písemně na adrese:
Smysl života, z.s.
Kříšťanova 1789/17
130 00 Praha
nebo elektronicky na adrese: